top of page

Totaalbudget

De som van alle uitgavenposten geeft het inkomen dat minimaal noodzakelijk is om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen. Dit is een ondergrens voor gezinnen die wonen in een kwaliteitsvolle woning, in een omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, waarvan alle gezinsleden gezond zijn en over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken om het gezinsbudget economisch te kunnen beheren.

Het referentiebudget voor een alleenstaande vrouw in Brussel bedraagt 1.680 euro. Een éénoudergezin met een kind heeft minimaal 2.391 euro nodige en een koppel met twee opgroeiende kinderen 3.219 euro.

Huisvesting is de grootste uitgavenpost. Voor alleenstaanden en éénoudergezinnen met een jong kind gaat meer dan de helft van het inkomen hiernaartoe. Private huisvesting is één derde duurder dan sociale huisvesting. De tweede belangrijkste post is voeding. Relaties onderhouden is de derde grootste uitgavenpost. ‘Kleding’, ‘ontspanning’, ‘gezondheid’ en ‘persoonlijke  verzorging’ ‘veilige kindertijd’ en ‘mobiliteit’ nemen gemiddeld 4% à 8% in van het totaalbudget. Ten slotte nemen ‘veiligheid’, 'nachtrust' en ‘onvoorziene uitgaven’ hoogstens 2% in.


2023 Q4 BR-NL.jpg
bottom of page