top of page

Theoretisch en methodisch kader

Om te bepalen welke goederen en diensten een gezin minimaal nodig heeft, baseren de onderzoekers zich op de Theory of Human Need.

Theoretisch en methodisch kader
Download
bottom of page