top of page

Theoretisch kader

Om te bepalen welke goederen en diensten een gezin minimaal nodig heeft, baseren de onderzoekers zich op de Theory of Human Need: om deel te nemen aan de samenleving moeten mensen gezond zijn en autonomie hebben. Hiervoor is toegang tot gezonde voeding, geschikte kleding, kwaliteitsvolle huisvesting, gezondheidszorg, persoonlijke verzorging en voldoende rust en ontspanning nodig. Daarnaast moeten kinderen veilig kunnen opgroeien en moeten burgers hun sociale relaties kunnen onderhouden, zich veilig voelen en voldoende mobiel zijn. Je kan elk van deze uitgavenposten in detail bekijken.

Theoretisch kader.jpg

Het minimale budget dat hiervoor nodig is hangt af van gezin tot gezin. Een peuter heeft bijvoorbeeld een ander type voeding nodig dan een opgroeiende tiener en een gezin dat een sociale woning huurt zal meestal met een lager budget kunnen rondkomen dan een gezin dat een woning huurt op de privé markt. Toch kan een antwoord worden gegeven op de vraag naar de hoogte van een minimaal noodzakelijk gezinsbudget. Hoe de onderzoekers van het CEBUD dit hebben aangepakt, lees je in het theoretisch en methodisch kader.

bottom of page