top of page

Veilige kindertijd

Bij het opstellen van referentiebudgetten die mensen moeten toelaten om volwaardig aan de samenleving te participeren is het zinvol om stil te staan bij de specifieke noden en behoeften van kinderen en jongeren.


Een veilige kindertijd beleven is niet gewoon een basisbehoefte maar ook een recht neergeschreven in het Kinderrechtenverdrag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten hiervoor vier universele psychosociale noden zijn vervuld.  Kinderen hebben nood aan liefde en veiligheid. Ze hebben behoefte aan nieuwe ervaringen om zich cognitief, emotioneel en sociaal te ontwikkelen. Alle kinderen hebben ook behoefte aan lof, erkenning en positieve feedback, gekaderd binnen duidelijke afspraken. Tenslotte hebben ze nood aan een graduele uitbreiding van verantwoordelijkheden.


Verschillende experts werkten mee aan de vertaling van deze brede noden naar de kost voor concrete producten en diensten om kinderen een ‘veilige kindertijd’ te garanderen. Het budget bevat de prijs van een jaarlijkse gezinsuitstap met eigen picknick en twee drankconsumpties per persoon, een verjaardagsfeestje voor kinderen tot 12 jaar, een illustratieve kost voor kinderopvang en onderwijs (inclusief de kosten van een boekentas, brooddoos, koekendoos, isoleerfles en turnzak met turnkleding, en voor kinderen vanaf zes jaar zijn ook de kosten voor kaftpapier, mappen, een bureau en een bureaustoel verrekend).  Voor hogeschoolstudenten zijn ook de verplaatsingen van en naar de campus meegeteld, voor kotstudenten ook de huur en inrichting van een studentenkamer. Gezien de grote variaties in kosten beroepen maatschappelijk werkers zich best op de werkelijk betaalde kosten voor onderwijs en kinderopvang.


Het referentiebudget bevat naast een tweewekelijkse zwembeurt (in het budget voeding en beweging) ook een bedrag om te sporten in clubverband (inschrijvingsgeld, sporttas, wedstrijd- en trainingskleding en één consumptie per twee weken). Dit bedrag kan ook voor andere activiteiten worden ingezet zoals voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging of een hobby. Er wordt tevens een beperkt budget voorzien om speelgoed te kopen en een cultuurbudget dat kinderen en jongeren in staat stelt om vier keer per jaar naar de bioscoop of het theater te gaan. Vanaf 12 jaar bevat het referentiebudget de kost van een eenvoudige smartphone met abonnement en zakgeld. Zakgeld spoort aan tot verantwoordelijkheid en geeft meer autonomie, bijvoorbeeld in het kledingbudget.

bottom of page