top of page

Energie en water

Zuiver drinkwater en betrouwbare energievoorzieningen hebben rechtsreeks invloed op gezondheid. Verwarming en elektriciteit verhogen het welbevinden en zijn onmisbaar om te koken, te wassen, te ontspannen en relaties te onderhouden. Op basis van richtlijnen, metingen en normen wordt in samenwerking met wetenschappelijke experts bepaald hoeveel energie en water minimaal nodig is om deze functies te vervullen.


Het energiebudget hangt sterk af van de manier van warmteproductie (het duurste alternatief van een condenserende aardgasketel of stookolieketel wordt geprijsd), het type woning (appartement, rijhuis of open bebouwing), het verbruik van huishoudtoestellen, het aantal uur dat men thuis doorbrengt en de mate waarin een gezin erin slaagt energiezuinig te leven. Voor een koppel met uithuiswerkende ouders en twee opgroeiende kinderen dat in een goed geïsoleerd vrijstaand huis met energiezuinige toestellen woont resulteert dit bijvoorbeeld in een verbruik van 17.556 Kwh/jaar voor aardgas (voor verwarming en warm water) en 2.819 Kwh/jaar voor elektriciteit.  De energieprijs wordt bepaald op basis van een goedkoop tarief met voldoende keuzevrijheid via een energievergelijkingstest.


De kostprijs van water wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs van de drinkwatermaatschappijen  bij een zuinig verbruik (bv. 279l/dag voor gezin met twee kinderen).


Gezien de grote variaties in het noodzakelijk budget, gebruiken maatschappelijk werkers best de reële verbruikerskosten bij de beoordeling van leefsituaties. Ingeval deze sterk afwijken is het zinvol om op zoek te gaan naar de oorzaken en mogelijke oplossingen.

bottom of page